10 věcí, které byste měli vědět před návštěvou stavebního úřadu

Napsal Karel (Trávníček) Stavitel (») 28. 7. 2013 v kategorii Články, přečteno: 3734×
stavebni-urad.jpg

1) Před zahájením stavby musí mít stavebník k dispozici pozemek, který je v jeho vlastnictví (spoluvlastnictví), nebo k němu má jiné právo (nájemní, kupní smlouva o smlouvě budoucí apod.) Současně musí být pozemek a jeho užívání v souladu se schváleným uzemním plánem uvedené obce. Jinak nelze o stavební povolení žádat.

2) Podle druhu vlastnictví pozemku lze stavbu realizovat jako trvalou (pozemek stavebník vlastní), nebo jako stavbu dočasnou (jiná práva k pozemkům). To znamená, že v prvním případě není užívání stavby omezeno, zatímco v druhém případě je stavba povolena pouze na dobu platnosti daného vlastnického práva. Například nájemní smlouva na pozemek je uzavřena na dobu 5 let, umožňuje povolit stavbu a její užívání na stejnou dobu (5 let).

3) Konkrétní postup stavební úřad určí podle druhu stavby (obytná, administrativní, výrobní, zemědělská, sportovní apod.), velikosti (zastavěná plocha, výška), způsobu realizace (zděné stavby, dřevostavby, montované konstrukce atd.), dopadu na životní prostředí (ochrana vod, ovzduší, veřejné zeleně apod.)

4) Stavebník musí v konkrétním případě umět identifikovat okruh účastníků řízení (vlastníci sousedních nemovitostí), přičemž informace, které jsou veřejně dostupné v elektronické podobě stavební úřad ověří a zajistí sám podle informací stavebníka.

5) Povolení stavby je procesem vedeným ve správním řízení, kdy lhůty pro vyřízení jednotlivých podání jsou v jednoduchých případech 30 dnů, ve složitých případech 60-90 dnů (např. velký počet účastníků řízení, udělování vyjímek z ustanovení stavebního zákona, použití neobvyklých stavebních a technologických postupů apod.).

6) K žádosti o stavební povolení je nutné předložit projektovou dokumentaci (stavební projekt) většinou ve dvou vyhotoveních, kterou zpracovala oprávněná osoba (autorizovaný inženýr).

7) K žádosti o povolení stavby je nutné doložit doklad o zaplacení správního poplatku (výši určí stavební úřad).

8) Stavebník může při povolení stavby vyžadovat ve smyslu stavebního zákona zjednodušení postupu (ohlášení nebo veřejnoprávní smlouva). Jde-li tento postup uplatnit, ovlivňuje se jím průběh získání stavebního povolení (některé úkony nejsou zpoplatněny, časově zkrácené řízení).

9) Výstupem pro stavebníka je na konci stavebního řízení nejen vlastní stavební povolení, ověřená projektová dokumentace, ale i identifikační tabulka k označení objektu „Stavba povolena“.

 10) Proces povolení stavby není jednoduchý, bývá komunikačně, časově i odborně náročný. Z tohoto důvodu doporučuji všechny nebo část úkonu řešit prostřednictvím odborného zastoupení (osoby a firmy s inženýrskou činností).

Užitečné odkazy

stavební zákon

zákon o správních poplatcích

správní řád

formuláře k žádosti pro stavební řízení

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Petr z IP 193.164.219.*** | 22.6.2020 09:45
Dobrý den díky za užitečné rady, teď se chystáme stavět právu už jsme si sehnali pozemek tady www.zipreality.cz a chystáme se stavět už máme všechno oběhany povolení na přípojky voda, elektrika, odpady a plyn. Nějaký návrh pro dům taky takže teď už jen čekáme až přijedou vybetonovat základní desku a do zimy snad bydlíme smile


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel deset a třináct