Štítek: "stavební zákon"

Seznam důležitých odkazů (míst), kde naleznete informace o stavění, bydlení i zahradě

web.jpgVíte, kde si přečtete podmínky pro udělení stavebního povolení? Hledáte místo, kde byste se inspirovali při úpravách interiéru? Schází něco Vaší zahradě a nevíte, kde nalézt potřebné nápady? Seznam nejdůležitějších odkazů (míst), kde naleznete informace ze světa stavebnictví, bydlení a zahrad, Vám může přijít vhod. číst dál

Zjednodušení získání stavebního povolení - veřejnoprávní smlouva

verejnopravni-smlouva.jpgMálo využívaným prostředkem pro zjednodušení řízení před stavebním úřadem je veřejnoprávní smlouva. Tento nástroj, který je popsán podrobně v paragrafu 78 stavebního zákona, umožňuje při aktivní účasti stavebníka velmi rychlé řešení územního a stavebního povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení). Podstatou tohoto postupu je přenesení části zajištění potřebných podkladů, zejména ve vazbě na účastníky řízení (vlastníci sousedních pozemků a staveb) a vyjádření dotčených orgánů státní správy (OHS, Požární bezpečnost, ZPF apod.) na stavebníka (navrhovatele). Při zajištění potřebných podkladů, které specifikuje příslušný stavební úřad se nevede klasické správní řízení (nutnost oznámení řízení, ponechání lhůt na vyjádření a rozhodování o případných námitkách) a využije se pouze zkrácených lhůt, které jsou v rámci příslušného ustanovení zákona předepsány. Tímto způsobem je možné lhůtu, která v základním správním procesu může trvat až 3 měsíce, zvládnout do cca 40 dnů. číst dál

10 věcí, které byste měli vědět před návštěvou stavebního úřadu

stavebni-urad.jpg1) Před zahájením stavby musí mít stavebník k dispozici pozemek, který je v jeho vlastnictví (spoluvlastnictví), nebo k němu má jiné právo (nájemní, kupní smlouva o smlouvě budoucí apod.) Současně musí být pozemek a jeho užívání v souladu se schváleným uzemním plánem uvedené obce. Jinak nelze o stavební povolení žádat. číst dál

Co je energetický štítek a k čemu slouží

Karel (Trávníček) Stavitel (») | 25. 7. 2013 | přečteno: 3186× | komentáře: 0
energeticka-narocnost.jpgEnergetický štítek je označení, které označuje energetickou náročnost. V případě nemovitostí se hovoří o průkazu energetické náročnosti, který poskytuje informace o energetické náročnosti provozu budovy. Ten slouží k snadnému a rychlému posouzení a porovnání nemovitostí s ohledem na jejich provozní náklady. Průkaz energetické náročnosti vychází z energetického posudku, který tvoří analýza nemovitosti, zabývající se otázkou hospodaření s  energiemi, tepelnými ztrátami, jehož součástí jsou i návrhy na možné stavební úpravy, po kterých lze nemovitost zařadit do vyšší kategorie. Jinými slovy obsahuje rozbor i návrhy na snížení energetické náročnosti, ceny dílčích stavebních úprav a zhodnocení návratnosti investic do těchto opatření. Hodnota energetické náročnosti je odškálována pomocí písmen A-G, kde písmeno A znamená nejekonomičtější provoz daného objektu. Celé rozdělení je následující: číst dál

Slovníček pojmů ze světa stavebnictví

slovnicek.jpgHned pro začátek začneme přehled základních pojmů, na které věžně můžete narazit a které vymezuje i stavební zákon. Snažil jsem se o stručné vysvětlení, než o přímý přepis. Jednotlivé pojmy hodlám průběžně doplňovat (pokud máte typ na některý pojem, který Vám zásadně chybí, napiště mi do komentáře). číst dál