Alternativní zdroje pro získání elektrické energie a vytápění

energie.jpgSnaha o energetickou nezávislost v posledních letech zaznamenala vysoký nárůst. Je to logické vzhledem k narůstajícím nákladům na zajištění dostatku energie pro chod domácností. Pro čím dál tím častější volbu alternativ přispívá i snižování pořizovacích cen zařízení, která jsou nám v tomto ohledu schopna pomoci. Ať už jde o pořízení solárních panelů, domácí větrné turbíny, vodní elektrárny nebo tepelného čerpadla. Obvykle se však, navzdory všem snahám, nepodaří docílit úplné nezávislosti na monopolních dodavatelích energie. To na druhou stranu neznamená, že by pořízení zařízení pro čerpání ekologicky získávané energie nemělo smysl. Níže uvedený text nepředkládá podrobné technické informace a řešení, protože přístup k pořízení alternativních zdrojů energie pro výtápění a spotřebu je individuální. Berte ho proto pouze jako přehled současných možností, které se obvykle stejně kombinují s klasickými rozvody a přípojkami nebo i mezi sebou navzájem (tzv. hybridní systémy, např.: solár-tepelné čerpadlo). číst dál

5+1 materiálů do Vaší koupelny

koupelna-materialy.jpgKoupelna je typickým místem v domácnosti, kde se spolu střetává praktičnost s účelovým vzhledem. Jinými slovy, jde o místo, které musí dobře posloužit k primárnímu účelu, vykonání hygieny, ale zároveň má být i místem příjemným pro oko. Existují i takoví lidé, pro které je to chrám klidu a relaxace. Není proto divu, že velmi dbají na osobitost interiéru celé koupelny, čehož jsou si dobře vědomi i samotní výrobci koupelnového nábytku a vybavení. číst dál

Externí řešení garáže a skladovacích prostor

Karel (Trávníček) Stavitel (») | 25. 10. 2013 | přečteno: 5358× | komentáře: 8, poslední: 4. 6.
garaz-pristresek02.jpgK bydlení kromě samotného domu, bytu či zahrady patří i vhodné „ustájení“ pro naše motorové i nemotorové dopravní prostředky. Zatímco v případě novostavby se řeší přístavba garáže hned v samotném návrhu, existují i ty případy, kdy je potřeba garáž zřídit dodatečně. Nehledě na ty situace, kdy jste nuceni si parkovací plochy pronajímat mimo svou adresu bydliště. číst dál

Na co myslet při rekonstrukci koupelny

k1.jpgKoupelny jsou podstatnou součástí každého bytu nebo rodinného domu. Čas od času vystane potřeba je inovovat, ať už z pohledu nevyhovujícího stávajícího stavu nebo jednoduše proto, že chcete provést výměnu vybavení, které je obvykle spjato i s rozvody vody a odpadů. Připočteme-li, že koupelny jsou opatřeny obklady, nejde zrovna o tu nejjednodušší a nejlevnější rekonstrukci, alespoň co se ostatních obytných prostor týká. V tomto krátkém článku se podíváme na několik hledisek, které by Vám neměly uniknout. číst dál

Seznam důležitých odkazů (míst), kde naleznete informace o stavění, bydlení i zahradě

web.jpgVíte, kde si přečtete podmínky pro udělení stavebního povolení? Hledáte místo, kde byste se inspirovali při úpravách interiéru? Schází něco Vaší zahradě a nevíte, kde nalézt potřebné nápady? Seznam nejdůležitějších odkazů (míst), kde naleznete informace ze světa stavebnictví, bydlení a zahrad, Vám může přijít vhod. číst dál

Zjednodušení získání stavebního povolení - veřejnoprávní smlouva

verejnopravni-smlouva.jpgMálo využívaným prostředkem pro zjednodušení řízení před stavebním úřadem je veřejnoprávní smlouva. Tento nástroj, který je popsán podrobně v paragrafu 78 stavebního zákona, umožňuje při aktivní účasti stavebníka velmi rychlé řešení územního a stavebního povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení). Podstatou tohoto postupu je přenesení části zajištění potřebných podkladů, zejména ve vazbě na účastníky řízení (vlastníci sousedních pozemků a staveb) a vyjádření dotčených orgánů státní správy (OHS, Požární bezpečnost, ZPF apod.) na stavebníka (navrhovatele). Při zajištění potřebných podkladů, které specifikuje příslušný stavební úřad se nevede klasické správní řízení (nutnost oznámení řízení, ponechání lhůt na vyjádření a rozhodování o případných námitkách) a využije se pouze zkrácených lhůt, které jsou v rámci příslušného ustanovení zákona předepsány. Tímto způsobem je možné lhůtu, která v základním správním procesu může trvat až 3 měsíce, zvládnout do cca 40 dnů. číst dál

10 věcí, které byste měli vědět před návštěvou stavebního úřadu

stavebni-urad.jpg1) Před zahájením stavby musí mít stavebník k dispozici pozemek, který je v jeho vlastnictví (spoluvlastnictví), nebo k němu má jiné právo (nájemní, kupní smlouva o smlouvě budoucí apod.) Současně musí být pozemek a jeho užívání v souladu se schváleným uzemním plánem uvedené obce. Jinak nelze o stavební povolení žádat. číst dál

Co je příhradová konstrukce a k čemu slouží

prihradove-konstrukce.jpgVe stavebnictví se používá mnoho různých konstrukčních řešení, které se liší jak svým technickým provedením tak i výslednými vlastnostmi. Tento článek představí velmi často používané řešení - příhradovou konstrukci. Nehledejte zde vyčerpávající odborný text, ale spíš stručný ucelený soupis toho nejdůležitějšího tak, aby si i laik dokázal udělat představu o jejím provedení a použití při různých situacích. Pojďme tedy na to. číst dál

Co je energetický štítek a k čemu slouží

Karel (Trávníček) Stavitel (») | 25. 7. 2013 | přečteno: 3223× | komentáře: 0
energeticka-narocnost.jpgEnergetický štítek je označení, které označuje energetickou náročnost. V případě nemovitostí se hovoří o průkazu energetické náročnosti, který poskytuje informace o energetické náročnosti provozu budovy. Ten slouží k snadnému a rychlému posouzení a porovnání nemovitostí s ohledem na jejich provozní náklady. Průkaz energetické náročnosti vychází z energetického posudku, který tvoří analýza nemovitosti, zabývající se otázkou hospodaření s  energiemi, tepelnými ztrátami, jehož součástí jsou i návrhy na možné stavební úpravy, po kterých lze nemovitost zařadit do vyšší kategorie. Jinými slovy obsahuje rozbor i návrhy na snížení energetické náročnosti, ceny dílčích stavebních úprav a zhodnocení návratnosti investic do těchto opatření. Hodnota energetické náročnosti je odškálována pomocí písmen A-G, kde písmeno A znamená nejekonomičtější provoz daného objektu. Celé rozdělení je následující: číst dál

Montovaná hala jako univerzální řešení užitných prostor

montovana-konstrukce-zastreseni_2.jpgMontované konstrukce se díky svým kladům brzo staly univerzálním řešením při investicích do realizace užitných prostor. Zvláště při nutnosti získat nové či rozšířit stávající výrobní kapacity nebo skladové haly,  se montované haly ukázaly jako vhodné nízko rozpočtové řešení.   číst dál

Slovníček pojmů ze světa stavebnictví

slovnicek.jpgHned pro začátek začneme přehled základních pojmů, na které věžně můžete narazit a které vymezuje i stavební zákon. Snažil jsem se o stručné vysvětlení, než o přímý přepis. Jednotlivé pojmy hodlám průběžně doplňovat (pokud máte typ na některý pojem, který Vám zásadně chybí, napiště mi do komentáře). číst dál
FAQ - otázky a odpovědi Tíží-li Vás některá nezodpovězená otázka, zde je nejvhodnější místo, kde se mě a ostatních návštěvníků blogu můžete na cokoliv zeptat.